Pracownia
Komputerowo-Graficzna
Pracownia
Krawiecko-Zabawkarska
Pracownia
Plastyczna
Pracownia
Witrażu
Pracownia
Stolarsko-Wikliniarska
Pracownia
Gospodarstwa Domowego
Pracownia
Rękodzieła i Malarstwa
Rehabilitacja
PsychologKażdy Uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej ma prawo korzystać z pomocy i wsparcia psychologa.
Psycholog podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach trudnych i konfliktowych, udziela porad i wspomaga rozwój uczestników. Ściśle współpracuje z terapeutami w celu zapewnienia uczestnikom komfortu emocjonalnego oraz rozszerzenia umiejętności społecznych i poznawczych. Prowadzi także cotygodniowe warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz grupowe zajęcia relaksacyjne.

Strona główna
O nas
Galeria
Artykuł
Ogłoszenia
Linki
Kontakt