Pracownia
Komputerowo-Graficzna
Pracownia
Krawiecko-Zabawkarska
Pracownia
Plastyczna
Pracownia
Witrażu
Pracownia
Stolarsko-Wikliniarska
Pracownia
Gospodarstwa Domowego
Pracownia
Rękodzieła i Malarstwa
Rehabilitacja
PsychologPracownia krawiecko - zabawkarska jest miejscem gdzie uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu kroju, szycia. Prace krawieckie mają duże znaczenie w kontekście kształcącym, wychowawczym i praktycznym. Uczestnictwo w zajęciach doskonali koordynację wzrokowo - ruchową, uczy precyzji manualnej, wyrabia smak estetyczny, przyzwyczaja do wysiłku, uczy cierpliwości i wytrwałości ale przede wszystkim znajduje zastosowanie w życiu. Zasadniczym celem działalności pracowni jest nauczenie uczestników posługiwania się narzędziami krawieckimi i ich umiejętne wykorzystywanie do tworzenia prac lub napraw krawieckich. Zajęcia prowadzone są pod katem rozwijania zainteresowań pracami krawieckimi, kształtowania umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu (nożyczki, szpilki, igły, maszyna do szycia, itp.), kształtowania uzdolnień manualnych i umiejętności prawidłowej oceny przydatności wykonanych wyrobów w życiu codziennym. Uczestnicy nabywają umiejętności i świadomości ekologicznej w kontekście wykorzystania materiałów już nie potrzebnych. Poprzez uczestnictwo na zajęciach w pracowni krawiecko - zabawkarskiej podopieczni nabywają umiejętności współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, orientowania się w zasadach życia codziennego, wykonywania prac społecznie użytecznych i zaradności osobistej.

Strona główna
O nas
Galeria
Artykuł
Ogłoszenia
Linki
Kontakt